Välkommen till Swedish International Students & Alumni – SISA

Vi förenar utlandsstuderande svenskar!

 

 

Vårt mål är att är att stödja svenska medborgare, som har förvärvat eller funderar förvärva högre utbildning i utlandet, i deras akademiska och yrkesmässiga utveckling. SISA finns här för dig som studerar utomlands.

Snabblänkar 

Våra regionala studentbloggare

Emanuel Örtengrens kanadablogg SISA
Emmy skriver en Melbourneblogg! SISA
Mimmi Montgomerys Londonblogg SISA
Emelie Blomstrands Minnesotablogg, SISA

SISAs tre pelare

Nätverk. Nätverket är grunden i organisationen och innebär att vi för samman svenska utlandsstudenter och –alumner. Vårt mål är att våra medlemmar ska få ett utökat kontaktnät samt inspiration och stöd till fortsatta studier eller en karriär i Sverige eller utomlands.
Outreach. Vi erbjuder stöd och hjälp för svenskar som vill söka sig utomlands för universitetsstudier. Tack vare våra medlemmars varierade erfarenheter kan vi ge råd och inspirera. Syftet är att fler ska få information om möjligheterna att studera utomlands.
Representation. Som enda organisation för utlandsstuderande svenskar arbetar vi för att representera våra medlemmars intressen i Sverige inför myndigheter, universitet samt andra organisationer. Vi verkar för att stärka medvetenheten kring våra medlemmars särskilda kompetenser och belysa de utmaningar som utlandsstuderande möts av.

Bakgrund

Swedish International Students & Alumni (SISA) är en medlemsorganisation som arbetar för att inspirera svenskar att studera och söka högre utbildning utomlands, främja utlandsstudier generellt samt stödja svenska utlandsstudenter. Sedan 2014 har SISA stöttat svenska studenter och alumner internationellt samt uppmuntrat gymnasieelever i Sverige att söka sig till lärosäten runt om i världen.

Organisationen drivs av en ideell grupp på 13 personer. Styrelsen är sammansatt av sju personer: ordförande, sekreterare, kassör, evenemangsansvarig, outreachansvarig, sociala medieransvarig och påverkansansvarig. Därtill kommer sex projektmedlemmar som ansvarar för verksamheten på regional nivå (SISA Region) respektive alumniverksamhet (SISA Professionals)

 

Senaste blogginlägg

Read in English! Read in English!

Vi finns här för dig hela vägen!

SwedishEnglish