Studier i Danmark

“Jag bestämde mig för att läsa på Copenhagen Business School och programmet Business Administration and Service Management efter att jag besökt Köpenhamn under några varma sommardagar augusti 2012. Det var starten på ett av mitt livs bästa äventyr.”

– Gabriella på CBS

Danmark har blivit ett allt mer populärt land för utländska studenter på senare tid. Vårt grannland i söder kan erbjuda allt från Köpenhamns pulserande stadsliv till Fyns böljande landskap, Skagens vita stränder och Jyllands djupa skogar. Högskole- och universitetsstudier är gratis för medborgare av nordiska länder och många svenskar väljer att förlägga sina studier här, oftast inom ekonomi, psykologi, medicin eller arkitektur. 

Stort tack till Gabriella Hastig som har skrivit denna guide för SISA!

Studera i Danmark.

Högre utbildning i Danmark kallas för videregående uddannelse och är uppdelad i bachelor-, master- samt PhD-examina. Värt att veta är att en dansk master även kallas kandidatuddannelse, vilket kan leda till språkförbistring. Många universitet erbjuder program på engelska men det går ofta bra att som svensk ansöka till ett program där undervisningsspråket är danska, ibland med möjlighet att göra inlämningar och tentor på svenska. Bäst är alltid att kontakta lärosätet där du önskar att studera.

Eftersom det krävs en hel del förberedelse för att ansöka till ett danskt universitet är det mycket viktigt att du tar reda på behörighetskrav och hur antagningsprocessen går till i god tid!

Ansökningsfrist för studier i Danmark

Den 1 februari öppnar de danska lärosätena sina ansökningsportaler. Sista datum för ansökningar från utlandet är den 15 mars, 12:00. Vid denna tidpunkt måste en komplett ansökan vara inlämnad, inklusive bilagor. Vissa universitet erbjuder ett kompletteringsdatum men det är bäst att kontrollera med den aktuella skolan. Från den 30 juli är det möjligt att ansöka till eventuella reservplatser.

Behörighetskrav

Svenskar söker till danska universitet på samma villkor som danskar. För att vara behörig till danska universitetsutbildningar krävs att du har en gymnasieexamen. Övriga behörighetskrav läser du lättast om på universitetens egna hemsidor alternativt på UddannelsesGuidens hemsida, där du även kan finna det senaste årets olika intagningsbetyg. Dina svenska gymnasiebetyg räknas om till det danska betygsystemet. Omräkning av svenska betyg kan göras via Uddannelses- og Forskningsministeriets hemsida.

Kvotgrupper

När du söker kan du antas inom två olika kvotgrupper: kvote 1 och kvote 2. I kvot ett söker du på ditt gymnasiebetyg. Om dina betyg inte är tillräckligt bra kvarstår möjligheten att bli antagen i kvot två där tidigare universitetsutbildning, arbetserfarenhet, personligt brev och frivilligarbete även tas in i bedömningen.

Danska Betygssystemet

Alla danska utbildningar använder sig av en sjugradiga skalan, kallad syvtrinsskala. Det hösta betyget är 12 och motsvarar ECTS-skalans A och det lägsta betyget är -3 och motsvarar ECTS-skalans F. Skalan består av följande betyg: 12 = ECTS-skalans A. 10 = ECTS-skalans B. 7 = ECTS-skalans C. 4 = ECTS-skalans D. 02 = ECTS-skalans E. 00 = ECTS-skalans Fx. -3 = ECTS-skalans F. Utbildningarna kräver ibland att du har läst vissa ämnen på gymnasiet till en viss nivå, exempelvis A, B eller C. Notera att riktningen i går i motsatt riktning till de gamla svenska gymnasiekurserna: i Danmark startar man alltså med en C-kurs och avslutar med en A-kurs. Läs mer på Uddannelses- og Forskningsministeriets hemsida.

Notera

Tilläggskurser och betyg som du läst upp efter avslutad gymnasiestudier (Komvux etc.) tillgodoräknas inte i ditt betygssnitt. Dock tillgodoräknas de på så sätt att de möjliggör din ansökan om de är behörighetsgrundande.

Utbildning på engelska

Om du tänkt att läsa en utbildning med engelska som utbildningsspråk krävs att du avlagt ett TOEFL-test. Viktigt att notera är att godkänt testresultat måste skickas direkt till din antagningsenhet vid universitetet. Alltså går det inte att ta kopior och skicka som bilaga. Detta kan ta flera veckor, så ta TOEFL-testet i god tid.

Som svensk medborgare i Danmark är du berättigad till studiestöd från CSN. Om du har ett arbete vid sidan av studierna och arbetar mellan 10-12 timmar per vecka kan man även vara berättigad till att ansöka om stöd från danska SU (Danmarks motsvarighet till CSN). Likt CSN består SU av ett stipendium och ett frivilligt SU-lån. Behandlingstiden för utländska ansökningar om studiestöd kan ta upp till fyra månader.

För att hitta bostad i Danmark kan det vara en god ide att i första hand vända sig till det universitet där du ska studera. Många lärosäten har ett internationellt kontor som hjälper utlandsstudenter med att finna olika typer av boende, så som studenthem och collegier. Annars är Boligportalen en bra sida att börja leta boende på där man kan lägga upp en profil om sig själv. Viktigt är att man aldrig betalar handpenning innan man har ett påskrivet kontrakt och nycklarna i handen, då många har blivit lurade.
Det är väldigt vanligt att man har ett arbete eller praktik vid sidan av sina studier. Ofta är det helt frånkopplat från studierna och man arbetar då på fik, i bar eller i butikskassa. I Danmark finns det även goda möjligheter att söka studierelevant arbete eller praktik då många företag använder sig av studiemedhjälpare ett par dagar i veckan. Detta kan vara ett bra sätt att få arbetserfarenhet samt en fot in i din valda bransch. Prata med ditt lärosätes karriärrådgivare eller använd dig av hemsidor som WorkInDenmark, GraduateLand eller StudentConsultingDenmark
Det finns inget visumkrav för att arbeta eller studera i Danmark om du innehar medborgarskap i ett EU-land.
University_Main_Building

 

Frederiksborg_Slot_Hilleroed_Denmark_viewed_from_townsquare

 

Amalienborg_-_Copenhague

Ansökningsguide Gabriella på CBS

 

Vi finns här för dig hela vägen!

SwedishEnglish