Kina

“Jag brukar tänka att om jag klarar av att studera en hel degree på ett kinesiskt universitet … då finns det ingenting jag inte klarar av. Kina är min skola.” 

-Jonas Söderström på Pekings University 

Kinesiska har under det sista decenniet blivit ett populärt språkval bland grundskolelever och gymnasieelever i Sverige. Intresset för utlandsstudier i Kina har också ökat i samband med intresset av språket och kulturen. För dig som är intresserad av studier i Asien men osäker på tillvägagångssätt så är SISA:s ansökningsguide för Kina en bra början. Funderar man på hur vardagen ser ut på ett kinesiskt universitet kan Jonas berättelse om sin tid på Peking University ge inblick.

800px-China-shantou03 

 

 

Vi finns här för dig hela vägen!

SwedishEnglish