SAT: Introduktion till SAT Reasoning och Subject Tests

Den här sektionen innehåller fördjupad information om SAT-proven, som utgör en stor del av den Amerikanska ansökningsprocessen. Vi på Swedish International Alumni vill passa på att tacka StudyAdvantage, ett företag som fanns innan oss, för att de delade deras guider med oss. Vi vill också skryta lite åt de som skrev den här SAT-guiden. Den är enormt detaljerad och förbereder dig väl för proven. Kom ihåg att allt går bättre ju mer du förbereder dig. SAT-proven kan verka oövervinnerliga, men ju fler övningsprov du gör desto bättre går det, så våga SATsa!
SAT: Två prov

SAT (Scholastic Aptitude Test) liknar vårt svenska Högskoleprov. Det är ett antagningsprov för samtliga universitetsutbildningar i USA. Begreppet SAT inbegriper två prov, SAT Reasoning (SAT I) och SAT Subject Tests (SAT II). Beroende på vilket universitet du söker till, kommer du att behöva göra antingen bara SAT Reasoning eller både SAT Reasoning och SAT Subject Tests. Denna guide innehåller en detaljerad genomgång av de båda proven.

Likheter med Högskoleprovet

SAT liknar på många sätt det svenska Högskoleprovet. Syftet är att kunna jämföra alla kandidater till universitet på ett rättvist sätt, eftersom provet är lika för alla. Det ges några gånger per år och i precis som på Högskoleprovet får du göra SAT hur många gånger som helst för att förbättra ditt resultat.

Skillnader mot Högskoleprovet

Högskoleprovet är frivilligt och behöver endast göras om dina betyg inte räcker till för din önskade universitetsutbildning. SAT, å andra sidan, måste göras av alla. SAT är ett viktigt verktyg som låter Admissions jämföra elever från världens olika hörn på ett rättvist sätt, eftersom betygssättning kan skilja sig mycket mellan olika skolor och länder.

SAT Reasoning (SAT I)

SAT Reasoning (kallas också SAT I) är ett fyra timmar långt prov som delas in i tre huvudämnen: Mathematics, Writing och Critical Reading. Hela provet är på engelska.

SAT Subject Tests (SAT II)

SAT Subject Tests är en timme långa prov i tjugo olika ämnen, t.ex. historia, naturvetenskap och olika språk. Många, men inte alla universitet kräver att du gör SAT Subject Tests. Du gör antingen ett eller två ämnen beroende på universitet, och nästan alltid får du välja helt fritt vilka ämnen du vill göra.

Hur många gånger ska man göra SAT?

Du får göra både SAT Reasoning och SAT Subject Tests hur många gånger du vill. De flesta höjer sina resultat ordentligt från första till andra tillfället, och ibland även till det tredje. Gör ditt första SAT i god tid så att du har tid att göra så många prov som krävs för att nå ditt målresultat. Det är inte en nackdel att göra SAT många gånger. Nästan alla universitet låter dig välja ditt bästa SAT-resultat genom tiderna att skicka in.

Skicka ditt resultat till universiteten

Universiteten kräver att dina resultat på SAT bevisas genom en officiell resultatrapport. Denna skickas från företaget Collegeboard som administrerar provet. Genom din personliga inloggning på www.collegeboard.com kan du när som helst beställa officiella resultatrapporter som skickas direkt till de universitet du anger. I provavgiften ingår fyra officiella resultatrapporter. Om du vill skicka officiella resultatrapporter till fler än fyra universitet tillkommer en extra avgift.

Övning

Ditt resultat på SAT är till stor del proportionerligt till antalet studietimmar du lägger ner. Att du känner till provens upplägg och frågornas utformning kommer att hjälpa dig mycket. Bli inte nedstämd om det inte går bra första gången. Vissa gör upp till tjugo övningsprov för att lära sig formatet, och det ger som regel goda resultat.Utbudet av övningsmaterial är enormt, både i bokform och gratis på internet. Här är några tips:

Internet
Böcker
 • The Official SAT Study Guide (Collegeboard)
 • The Official SAT Study Guide for All Subject Tests (Collegeboard)
 • Hot Words for the SAT (Barron’s)
 • Cracking the SAT (Princeton Reveiw)
 • 12 Complete SAT Tests (Kaplan)
 • Bor du i Stockholm går det att låna böcker hos Fulbrightkommissionen som har ett brett utbud av SAT böcker.

 

Datum, plats och kostnad

Datum

SAT Reasoning och SAT Subjects Tests ges samma datum över hela världen. SAT hålls alltid på lördagar. Notera att du vid varje tillfälle kan göra antingen SAT Reasoning eller SAT Subject Tests, inte både och.

Följande datum är annonserade för SAT Reasoning och SAT Subject Tests:

2015: 24 januari (anmälasn senast 24 december); 14 mars (anmälan senast 13 april); 2 maj (anmälan senast 6 april)

Plats I Sverige ges SAT på följande platser. Notera att alla testcenter inte är öppna varje provtillfälle. Ta i god tid reda på om ditt önskade testcenter erbjuder SAT på det aktuella datumet.

 • Hvitfeldtska Gymnasiet Göteborg
 • Malmö, Borgarskola
 • Malmö, Rödabergsskolan
 • Stockholm, Stockholm International School

På denna sida http://sat.collegeboard.org/register/sat-code-search kan du ta reda på vilka testcenter som erbjuder SAT de olika datumen.

Kostnad

Priserna för att göra provet i Sverige är följande:

SAT Reasoning: $71.

Kostnader för tilläggstjänster som Question-and-Answer service (Läs mer på http://sat.collegeboard.org/home) tillkommer om du väljer att köpa dessa.

SAT Subject Tests: Grundavgift $46 plus $9 per prov (du kan göra mellan ett och tre prov per tillfälle). De språkprov som innehåller hörförståelse kostar $20

Anmälan

Du anmäler dig på http://sat.collegeboard.org/home. Anmäl dig i god tid, det händer att platserna tar slut.

SAT Reasoning

Överblick

Provets uppbyggnad SAT Reasoning består av tre ämnen: Mathematics, Writing och Critical Reading. Dessa tre ämnen är uppdelade i sektioner som är 10-25 minuter långa. Provet innehåller alltid tre sektioner i varje ämne, vilket ger totalt nio sektioner: Mathematics: 2*25 min, 1*20 min Writing: 2*25 min, 1*10 min Critical Reading: 2*25 min, 1*20 min.

De nio sektionerna är placerade i slumpmässig ordning, så du vet aldrig vilket ämne som kommer i nästa sektion. Undantagen är att essay-sektionen (en av Writing-sektionerna) alltid kommer först och att de tre korta sektionerna (20 min, 20 min, 10 min) alltid kommer sist.

Svarsalternativ

Alla frågor har fem svarsalternativ, med två undantag: essay-delen som ingår i Writing och tio Mathematics-frågor där du ska skriva dina egna svar. Provets genomförande Provledaren tar tiden på var och en av de tio sektionerna och när tiden är ute måste du gå vidare till nästa sektion. Om du är färdig i förväg får du inte påbörja nästa sektion. Lägg istället tiden på att gå igenom dina svar i den aktuella sektionen eller vila hjärnan en stund. Risken är liten att du kommer ha långtråkigt—SAT är för de allra flesta en kamp mot klockan. Efter ungefär var tredje del ges en paus på runt tio minuter då du kan gå på toaletten och äta lite mellanmål. Det är viktigt att hålla energin uppe under den långa provdagen, så se till att ta med en rejäl matsäck.

Poäng

I vart och ett av de tre ämnena (Mathematics, Writing och Critical Reading) kan du få totalt mellan 200 och 800 poäng. Maxresultatet är alltså 2400 poäng. För varje rätt svar får du ett poäng och för varje fel svar får du minus 1/4 poäng. Med de fem svarsalternativen innebär det att om du kan utesluta minst ett av svarsalternativen är det värt att göra en kvalificerad gissning. På de tio Mathematics-frågorna där du ska skriva dina egna svar får du inte minuspoäng för fel svar. Du får dina poäng ungefär tre veckor efter provtillfället, via din personliga inloggning på Collegeboards hemsida.

Vad är ett bra resultat?

Vilket resultat du ska sikta på beror självfallet på vilket universitet du söker till. På Collegeboards hemsida kan du se SAT-statistik för antagna elever på de flesta av USAs universitet. Över 2000 poäng kan ses som ett riktmärke för toppuniversiteten, men tänk på att SAT-resultatet bara är en del av helhetsbilden som universiteten försöker få av dig. Därför finns det inga officiella lägsta-resultat och på samma sätt är ett högt SAT-resultat ingen garanti för att bli antagen. SAT Reasoning: Mathematics Överblick SAT Reasoning innehåller tre Mathematics-sektioner varav två är 25 minuter långa och den sista 20 minuter lång. Varje sektion har mellan 16 och 20 frågor, vilket betyder att du har drygt en minut på dig per fråga. Frågorna är sorterade från lätta till svåra, men alla ger lika många poäng. Hoppa därför över frågor som du tycker tar för lång tid—de kan du gå tillbaka till om du har tid över. Alla matematikfrågor har fem svarsalternativ, förutom tio frågor där du ska skriva ett eget svar. Dessa tio kallas för frågor med “student-produced responses” och är sällan särskilt svåra.Till skillnad från frågorna med svarsalternativ ger ett felaktigt svar på frågor med student-produced responses inga minuspoäng. Du får lov att använda miniräknare på samtliga matematikfrågor. Längst fram i varje matematikdel har du en ruta med geometriska formler. Denna presenteras närmare längre fram i detta kapitel.

Svårighetsgrad

I fråga om svårighetsgrad klarar du dig bra om du behärskar svenska gymnasieskolans Matematik 3 (eller Matematik 2 kompletterad med några extra koncept). Däremot är goda matematiska kunskaper i sig ingen garanti för ett bra resultat på SAT. Frågorna skiljer sig troligen markant från de provuppgifter du stött på både i gymnasieskolan och på eventuella Högskoleprov. Du är sannolikt van att få lösa ett större problem och ges poäng för uträkningar även om du inte löser hela uppgiften. Frågorna du möter på SAT-provet är korta och rakt på sak, och det är tidspressen snarare än svårighetsgraden som brukar vara den största utmaningen.

Lyckas med Mathematics

För att nå högt resultat i Mathematics är det träning och åter träning som gäller. Det är ingen hemlighet vilka matematiska koncept du blir testad på och det går inte att formulera matematikuppgifter på hur många olika sätt som helst. När du har gjort tillräckligt många övningsuppgifter kommer du att börja känna igen dem. Du kommer att öva upp din förmåga att omedelbart identifiera vilken typ av matematiskt problem det rör sig om och hur du ska gå tillväga för att lösa det. Ju fler frågetyper du kan få till “rutin”, desto mer tid kommer du få över att lägga på de svårare uppgifterna.

Tips

Tips #1 I varje Mathematics-sektion är frågorna sorterade från lätta till svåra. De svåra kräver ofta flera steg för att lösa och har svarsalternativ som försöker lura dig att begå enkla misstag. Alla frågor ger lika många poäng oavsett svårighetsgrad. Börja därför med de lätta frågorna, hoppa över de du inte kan lösa direkt och gå tillbaka till dem senare. Markera de frågor du hoppar över i ditt frågehäfte så att du snabbt kan hitta dem igen.

Tips #2 Använd svarsalternativen när du arbetar med uppgifterna. Om du inte kan lösa problemet direkt, testa de olika svarsalternativen tills du hittar det som stämmer.

Tips #3 På frågor som rör geometri kan det vara bra att rita figuren för hand i frågehäftet. Det är lättare att lösa en uppgift om du kan se den aktuella figuren framför dig. Markera på din skiss alla mått och annan information som ges i uppgiften. På vissa uppgifter är figuren redan illustrerad i frågehäftet. Samtliga figurer är ritade med rätt proportioner såvida det inte står “figure not drawn to scale”. I så fall är den ofta illustrerad på ett felaktigt sätt för att missleda dig. Använd måtten och informationen som ges i uppgiften och rita om figuren ifall det behövs.

Formelsamling

Längst fram i varje Mathematics-sektion finner du en ruta med geometriska formler. Denna formelsamling ser alltid likadan ut, oavsett vilka frågor som kommer i den aktuella sektionen. Medan formelsamlingen är bra att ha som säkerhet om du skulle behöva dubbelkolla en formel, tjänar du mycket tid på att kunna dem utantill.

Såhär ser formelsamligen ut: SAT Reasoning: Critical Reading Critical Reading består av tre sektioner, varav två är 25 minuter långa och en är 20 minuter lång. Du svarar på två typer av frågor: Sentence Completion Questions och Passage-based Reading Questions

Samtliga frågor har fem svarsalternativ.

Sentence Completion Questions

Sentence Completion Questions går ut på att du ska fylla i luckorna i en mening genom att välja ett av de fem svarsalternativen. Varje mening innehåller antingen en eller två luckor som ska fyllas med ett ord eller en ordföljd. Om det är två luckor som ska fyllas i, tänk på att välja det svarsalternativ där båda orden eller ordföljderna passar in i meningen. Svarsalternativen är ofta skapade för att lura dig, genom att ett av orden eller ordföljderna att passa in, men inte det andra. Läs meningen tyst för dig själv för att försäkra dig om att det svarsalternativ du valt passar in.

Exempel: Hoping to —— the dispute, the negotiators proposed a compromise that they felt would be —— to both labor and management.

 1. enforce..useful
 2. end..divisive
 3. overcome..unattractive
 4. extend..satisfactory
 5. resovle..acceptable

Passage-based Reading Questions

I dessa läsförståelseuppgifter ska du läsa en text och svara på frågor om. Texternas längd varierar från ett stycke upp till en hel sida. Frågorna kan handla om betydelsen av specifika ord och meningar i texten, eller om texten som helhet. I vissa uppgifter ges du två kortare texter att läsa, följt av frågor som ber dig förklara relationen mellan de två texterna. Börja med att snabbt läsa igenom frågorna så du vet vad du ska hålla utkik efter när du läser texten.

Lyckas med Passage-based Reading Questions

Passage-based Reading Questions är ett orosmoment för många svenska elever. Vi är inte vana att läsa på engelska och bara ett par svåra ord kan hindra din förståelse av hela textstycket. Genom att öva upp din läshastighet på engelska kommer den första genomläsningen att gå snabbare och du kan lägga fokus på de speciellt krångliga meningarna. Du kan öka din läshastighet genom att läsa engelska böcker och göra SAT-övningsuppgifter.

Exempel: “The rock was still wet. The animal was glistening, like it was still swimming,” recalls Hou Xianguang. Hou discovered the unusual fossil while surveying rocks as a paleontology graduate student in 1984, near the Chinese town of Chengjiang. “My teachers always talked about the Burgess Shale animals. It looked like one of them. My hands began to shake.” Hou had indeed found a Naraoia like those from Canada. However, Hou’s animal was 15 million years older than its Canadian relatives. In line 5, “surveying” most nearly means calculating the value of examining comprehensively determining the boundaries of polling randomly conducting statistical study of It was eleven o’clock that night when Mr. Pontellier returned from his night out. He was in an excellent humor, in high spirits, and very talkative. His entrance awoke his wife, who was in bed and fast asleep when he came in. He talked to her while he undressed, telling her anecdotes and bits of news and gossip that he had gathered during the day. She was overcome with sleep, and answered him with little half utterances. He thought it very discouraging that his wife, who was the sole object of his existence, evinced so little interest in things which concerned him and valued so little his conversation. Mr. Pontellier had forgotten the bonbons and peanuts that he had promised the boys. Notwithstanding, he loved them very much and went into the adjoining room where they slept to take a look at them and make sure that they were resting comfortably. The result of his investigation was far from satisfactory. He turned and shifted the youngsters about in bed. One of them began to kick and talk about a basket full of crabs. Mr. Pontellier returned to his wife with the information that Raoul had a high fever and needed looking after. Then he lit his cigar and went and sat near the open door to smoke it. Mrs. Pontellier was quite sure Raoul had no fever. He had gone to bed perfectly well, she said, and nothing had ailed him all day. Mr. Pontellier was too well acquainted with fever symptoms to be mistaken. He assured her the child was burning with fever at that moment in the next room. He reproached his wife with her inattention, her habitual neglect of the children. If it was not a mother’s place to look after children, whose on earth was it? He himself had his hands full with his brokerage business. He could not be in two places at once; making a living for his family on the street, and staying home to see that no harm befell them. He talked in a monotonous, insistent way. Mrs. Pontellier sprang out of bed and went into the next room. She soon came back and sat on the edge of the bed, leaning her head down on the pillow. She said nothing, and refused to answer her husband when he questioned her. When his cigar was smoked out he went to bed, and in half a minute was fast asleep. Mrs. Pontellier was by that time thoroughly awake. She began to cry a little, and wiped her eyes on the sleeve of her nightgown. She went out on the porch, where she sat down in the wicker chair and began to rock gently to and fro. It was then past midnight. The cottages were all dark. There was no sound abroad except the hooting of an old owl and the everlasting voice of the sea, that broke like a mournful lullaby upon the night. The tears came so fast to Mrs. Pontellier’s eyes that the damp sleeve of her nightgown no longer served to dry them. She went on crying there, not caring any longer to dry her face, her eyes, her arms. She could not have told why she was crying. Such experiences as the foregoing were not uncommon in her married life. They seemed never before to have weighed much against the abundance of her husband’s kindness and a uniform devotion which had come to be tacit and self-understood. An indescribable oppression, which seemed to generate in some unfamiliar part of her consciousness, filled her whole being with a vague anguish. It was like a shadow, like a mist passing across her soul’s summer day. It was strange and unfamiliar; it was a mood. She did not sit there inwardly upbraiding her husband, lamenting at Fate, which had directed her footsteps to the path which they had taken. She was just having a good cry all to herself. The mosquitoes succeeded in dispelling a mood which might have held her there in the darkness half a night longer. The following morning Mr. Pontellier was up in good time to take the carriage which was to convey him to the steamer at the wharf. He was returning to the city to his business, and they would not see him again at the Island till the coming Saturday. He had regained his composure, which seemed to have been somewhat impaired the night before. He was eager to be gone, as he looked forward to a lively week in the financial center. The narrator would most likely describe Mr. Pontellier’s conduct during the evening as typically generous justifiably impatient passionate and irrational patronizing and self-centered concerned and gentle In context, the description in lines 58-59 of Mr. Pontellier’s way of speaking suggests the narrator’s belief that his complaints are stumbling and confused familiar and not as urgent as he claims angry and sarcastic too complex to make sense to anyone but himself both rational and thought-provoking In line 69-113, Mrs Pontellier’s reactions to her husband’s behavior on returning home suggest that she accepts unquestioningly her role of caring for the children this is one of the first times she has acknowledged her unhappiness her marriage is not what is making her so depressed she is angry about something that happened before her husband went out she is not as worldly as her husband is The passage shows Mr. Pontellier as happiest when he is attending to his children sits outside and smokes a cigar makes up with his wife after an argument has been away from home or is about to leave home has showered his children with gifts of candy.

SAT Reasoning: Writing

SAT Reasoning innehåller tre Writing-sektioner. Den första sektionen är 25 minuter lång och skiljer sig markant från resten av provet. Den går ut på att du ska skriva en uppsats (essay) på ett givet ämne. En utförlig beskrivning av essay-sektionen samt värdefulla tips och strategier finner du i en separat artikel. De andra och tredje Writing-sektionerna är 25 respektive 10 minuter långa. De består av frågor med fem svarsalternativ.

Det finns tre typer av frågor:

 1. Improving Sentences
 2. Identifying Sentence
 3. Errors Improving Paragraphs

Improving Sentences

Improving Sentences går ut på att du får läsa en mening där ett eller flera ord i följd är understrukna. Din uppgift är att avgöra huruvida den understrukna delen är språkligt felaktig eller inte och om den är det, hur den bör skrivas om. Du har fem svarsalternativ att välja mellan, varav fyra (B-E) är förslag på ändringar och det första (A) att meningen är korrekt i sin ursprungliga form och inte bör ändras (detta svarsalternativ är alltså en exakt kopia av den understrukna delen i meningen). Exempel: Laura Ingalls Wilder published her first book and she was sixty-five years old then. and she was sixty-five years old then when she was sixty-five at age sixty-five years old upon the reaching of sixty-five years at the time when she was sixty-five.

Identifying Sentence Errors

På dessa uppgifter ges du en mening där fyra ord eller ordföljder är understrukna och markerade med bokstäverna (A) till (D). Din uppgift är att välja vilket av dessa fyra alternativ som är språkligt felaktiga och bör ändras. Vissa meningar är korrekta i sin ursprungliga form och då anger du svarsalternativ (E) “No error”. Felen rör vanligtvis tempus, pronomen, syftning eller ordval. Meningarna innehåller aldrig mer än ett fel.

Exempel: The other delegates and him immediately accepted the resolution drafted by the neutral states.

 1. No error
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E

Improving Paragraphs

Improving paragraphs går ut på att du får läsa ett kort textstycke där varje mening är numrerad i ordningsföljd. Stycket ska efterlikna ett utkast skrivet av en elev och innehåller flera språkliga fel. Stycket följs av en eller flera frågor om hur stycket kan förbättras. Siffrorna som indikerar början av varje ny menings är endast till för att göra det enklare för frågeställaren att referera tillbaka till en specifik del av texten. Frågorna berör både språket och innehållets organisation. Ibland möts du av frågor där det känns som att flera av svarsalternativen hade kunnat förbättra den aktuella meningen. Eftersom du bara får välja ett av alternativen är det upp till dig att välja den ändring som hade fått störst positiv effekt överlag.

Exempel: (1) Many times art history courses focus on the great “masters,” ignoring those women who should have achieved fame. (2) Often women artists like Mary Cassatt have worked in the shadows of their male contemporaries. (3) They have rarely recieved much attention during their lifetimes. (4) My art teacher has tried to make up for it by teaching us about women artists and their work. (5) Recently she came to class very excitedö she had just read about a little-known artist named Annie Johnson, a high school teacher who had lived all of her life in New Haven, Connecticut. (6) Johnson never sold a painting, and her obituary in 1937 did not even mention her many paintings. (7) Thanks to Bruce Blanchard, a Connecticut businessman who bought some of her watercolors at an estate sale. (8) Johnson is finally starting to get the attention that she deserved more than one hundred years ago. (9) Blanchard now owns a private collection of hundreds of Johnson’s works — watercolors, charcoal sketches, and pen-and-ink drawings. (10) There are portraits and there are landscapes. (11) The thing that makes her work stand out are the portraits. (12) My teacher described them as “unsentimental.” (13) They do not idealize characters. (14) Characters are presented almost photographically. (15) Many of the people in the pictures had an isolated, haunted look. (16) My teacher said that isolation symbolizes Johnson’s life as an artist.

1. In the context, which is the best revision to the underlined portion of sentence 3, (reproduced below)?

 • They have rarely recieved much attention during their lifetimes.
 • In fact, they had Too bad these artists have
 • As a result, these women have
 • In spite of this, women artists
 • Often it is the case that the former have

2. In context, which of the following revisions to sentence 7 is most needed?

 • Delete “Thanks to”.
 • Move “Thanks to Bruce Blanchard” to the end of sentence 7.
 • Delete “who” Change “her” to “Johnson’s”.
 • Change the period to a comma and combine sentence 7 with sentence 8.

3. In context, which of the following is the best version of sentence 10 (reproduced below?)

 • There are portraits and there are landscapes. (As it is now)
 • You can see both portraits and landscapes
 • Therefore, both portraits and landscapes are among her works
 • Johnson painted both portraits and landscapes
 • Among them Johnson has portraits and landscapes

SAT Reasoning: Writing (essay-sektionen) Introduktion

Uppsatsen ligger under kategorin Writing och skiljer sig markant från resten av delarna på SAT-provet. Här är uppgiften att på 25 minuter skriva en uppsats där du argumenterar för din ståndpunkt i en given fråga. Förutom att påverka ditt provresultat görs uppsatsen också tillgänglig för de universitet du söker till, så att de kan jämföra den med övriga skriftliga delar av din ansökan. Självklart förväntar de inte sig att SAT-uppsatsen ska hålla i närheten samma nivå som din personal essay och supplementary essays, som du haft flera månader på dig att färdigställa.

Frågeformulering

Uppgiften presenteras alltid i två delar. Först introduceras det generella temat genom ett citat, ofta hämtat från en bok, film eller historisk händelse: “Great discoveries often occur when a person explores the unknown, venturing far from what is familiar. But important breakthroughs–innovative solutions to difficult problems, for example–can also result when people take the time to look closely at their daily surroundings. In fact, the greatest discoveries often occur when people recognize in their familiar surroundings certain opportunities that others have overlooked or when people recognize that the way things have always been done is unjust or ineffective or unnecessary.” Därefter följer själva uppgiftsformuleringen med en specifik fråga som du ombeds besvara. Citatet är inte så viktigt så läs bara igenom det snabbt och lägg krutet på själva frågan:

Assignment: Do people make the greatest discoveries by exploring what is unfamiliar to them or by paying close attention to what seems familiar? Plan and write an essay in which you develop your point of view on this issue. Support your position with reasoning and examples taken from your reading, studies, experience, or observations.

Tid och utrymme

På 25 minuter ska du både hinna läsa uppgiften och skriva din uppsats. Du har två sidor till förfogande i svarshäftet. Det finns inga krav på hur lång uppsatsen måste vara, men du måste hålla dig inom det givna utrymmet. Att välja sida Att skriva en uppsats på kort tid är en främmande uppgift för många svenska elever. Medan vanliga skoluppsatser ger dig flera dagar eller kanske veckor att läsa på om ämnet, skriva och korrekturläsa, förväntas du på SAT-provet producera en färdig uppsats på mindre än en halvtimme. Detta påverkar självfallet formatet på uppsatsen. Du har inte tillräckligt med tid för att presentera en nyanserad bild av frågan och ta upp alla tänkbara för- och motargument. Det är inte heller något bedömarna förväntar sig. I stället är uppgiften att tydligt välja en sida och argumentera så gott du kan för din sak. Vilken ståndpunkt du väljer i påverkar inte ditt resultat, det finns inget rätt eller fel.

Bedömning

Din uppsats bedöms utifrån följande:

 • Innehåll (relevanta och starka exempel)
 • Struktur
 • Språk

I en stark uppsats samspelar dessa tre delar för att skapa en övertygande argumentation.

Poängsättning

Två bedömare poängsätter din uppsats på en skala mellan 1 och 6. Du kan få maximalt 12 poäng (6 poäng från varje bedömare) och minimalt 2 poäng (1 poäng från varje bedömare). Uppsatser som inte handlar om det givna ämnet erhåller 0 poäng. Om de två bedömarnas poäng skiljer sig med mer än en poäng läses din uppsats av en tredje bedömare, men detta händer i så lite som 5 procent av alla fall. Bedömarna är instruerade att lägga mindre än tre minuter på att läsa din uppsats och sedan betygsätta den direkt. Det är därför oerhört viktigt att din argumentation är klar och tydlig, både i fråga om innehåll och hur du formulerar dig.

Struktur

Eftersom du inte har mer än 25 minuter på dig gäller det att ha en plan för din uppsats redan innan du kommer till provet. Trots att du inte vet vad ämnet kommer vara kan du förbereda en struktur, som du sedan fyller med innehåll.

En SAT-uppsats bör bestå av: 1) ett inledande stycke där du deklarerar din ståndpunkt och introducerar dina exempel, 2) två till tre stycken där du argumenterar för din ståndpunkt med hjälp av relevanta exempel (ett stycke per exempel) 3) En avslutning som summerar vad du kommit fram till.

Nedan beskrivs i generella drag de olika delarna av SAT-uppsatsen, vilken funktion de fyller och vad du ska tänka på när du skriver dem. Det kan kännas ovant att sitta och fundera på strukturen av en uppsats när du ännu inte vet vad den ska komma att handla om, men det kommer att spara dig mycket värdefull tid på provet. 

Inledning

Deklarera din ståndpunkt (1-2 meningar) Introducera dina exempel (2-4 meningar) I det första stycket skapar du intresse för ämnet och fångar läsaren med en stark inledande mening. Ge en kort generell beskrivning av frågan du ska diskutera och formulera sedan din åsikt tydligt. Avsluta det inledande stycket med att kort beskriva de exempel du kommer att använda för att argumentera för din ståndpunkt.

 • Exempel (2-3 stycken, ett stycke per exempel)
 • Sammanfattning av exemplet (1 mening)
 • Detaljer (3-4 meningar)
 • Återkoppling till din ståndpunkt (1 mening)

När du har klargjort din ståndpunkt i inledningen går resten av uppsatsen ut på att stödja den med relevanta exempel. Exempel kan hämtas från till exempel historia, litteratur, film, nyhetsflödet, näringslivet eller dina personliga upplevelser. Inled varje stycke med en kort sammanfattning av vad exemplet handlar om. I följande tre-fyra meningar presenterar du specifika fakta som kammar hem din poäng. Ju fler detaljer och ju mer konkret, desto bättre. Ta med årtal, namn på personer och platser, boktitlar och specifika händelser. Avsluta med en mening som talar om hur detta exempel stödjer din ståndpunkt. Var inte rädd att vara övertydlig.

Avslutning

 • Sammanfatta exempel (2-4 meningar)
 • Avsluta starkt (1-2 meningar) mening
 • I avslutningen ger du en sammanfattning av vad du bevisat i din uppsats.
 • Nämn kort dina två eller tre exempel, och skriv en mening om hur de tillsammans bevisar din ståndpunkt.
 • Sist skriver du en mening som på ett starkt, tydligt och slagkraftigt sett hamrar in din ståndpunkt en gång för alla.

Avslutningen ska ge läsaren en känsla av att uppsatsen är helt färdig och lämna honom eller henne med en klar och tydlig bild av din ståndpunkt. Bedömaren är instruerad att betygsätta din uppsats direkt, så underskatta inte vikten av en stark avslutning.

Tidsupplägg

Utöver att förbereda själva strukturen för uppsatsen bör du också fundera över hur du vill disponera dina 25 minuter på provet. Trots att du kanske känner dig stressad och vill börja skriva direkt, lönar det sig alltid att lägga några minuter på att göra upp en plan för din uppsats. Då kommer skrivandet av själva uppsatsen både att gå snabbare och ge ett bättre resultat. Här följer ett förslag på hur du framgångsrikt kan disponera de 25 minuterna:

 • Förstå ämnet och välj en ståndpunkt, 1 minut
 • Brainstorma exempel, 2-3 minuter
 • Gör en skiss för uppsatsen, 3-4 minuter
 • Skriv uppsatsen, 15 minuter
 • Korrekturläs uppsatsen, 2 minuter

Att planera och skriva en 400 ord lång uppsats på kort tid är en utmaning, men med lite övning kommer du att få kläm på det. Använd tidtagning när du tränar hemma för att efterlikna provsituationen så mycket som möjligt.

SAT Subject Tests

SAT Subject Tests är det gemensamma namnet för de en timme långa prov som ges i 20 olika ämnen. Du kan välja att göra mellan ett och tre prov per tillfälle. Många, men inte alla universitet kräver att du gör Subject Tests.

Antalet Subject Tests som krävs är antingen ett eller två. Ta reda på vad som gäller för just ditt universitet.

SAT Subject Tests finns i följande ämnen:

 • Litteratur Amerikansk historia
 • Världshistoria
 • Matematik nivå 1
 • Matematik nivå 2
 • Biologi
 • Kemi
 • Fysik
 • Franska/Franska med hörförståelse
 • Tyska/Tyska med hörförståelse
 • Spanska/Spanska med hörförståelse
 • Mandarin med hörförståelse
 • Japanska med hörförståelse
 • Koreanska med hörförståelse
 • Modern Hebreiska
 • Italienska
 • Latin

Böcker

Om hur du pluggar för de olika ämnesproven finns att köpa på sidor på nätet. Läs recensioner om de olika böckerna innan du beställer hem dem. Du kan även låna böcker hos Fulbright kommissionen i Stockholm. Läs mer om deras tjänster här: http://www.fulbright.se/Education_Advising_Service/index.html

Vi finns här för dig hela vägen!

SwedishEnglish