August Roos, Master of Science (MSc) in Physics – Imperial College London

Jag läser en master i fysik på Imperial College London. Det är Londons främsta tekniska universitet och kan därmed liknas vid de svenska tekniska högskolorna (KTH, Chalmers, LTH, m fl). Imperial erbjuder även en läkarutbildning och har också en mindre handelshögskola.

Imperial College London är ett litet och kompakt universitet i South Kensington, beläget precis vid Royal Albert Hall, intill Science Museum och Natural History Museum. Välkända Hyde Park ligger bara ett stenkast från Imperial.

I Storbritannien finns det två former av Masterprogram, en “vanlig” tvåårig (2YFT) enligt den sk Bolognamodellen och ett mer intensivt 12-månadersprogram (1YFT). Det finns vissa mindre skillnader mellan humaniora och naturvetenskap/teknik men även mellan universiteten. Jag har börjat på den kortare varianten med det viktiga masterprojektet över sommaren, men projektet kan vid behov förlängas med ett ytterligare akademiskt år och då omvandlas 1YFT till 2YFT. En vanlig orsak till detta är att förbereda forskarutbildning (PhD) vid samma eller ett annat universitet.

Det är viktigt att veta att många tekniska/naturvetenskapliga grundutbildningar i Storbritannien erbjuder ett fjärde år, som oftast benämns MSci, MMath, MPhys, MEng eller liknande (dock inte MPhil eller MA). Detta är endast en förlängning utöver grundexamen och räknas därmed i Sverige (och i övriga Europa) som en magisterexamen och inte som en masterexamen. I England anses de vara likvärdiga, men skillnaden är värd att tänka på om man är intresserad av vidare forskarutbildning utomlands. Man kan även råka ut för ytterligare begreppsförvirring då t ex en MPhil i USA är en examen man kan ta om man inte klarar av en PhD.

Ansökningsprocessen till masterutbildning är mer utförlig här än i Sverige, men inte lika komplicerad som till det amerikanska, som tur är. Vanligtvis skall ansökan vara inskickad (med alla bilagor) senast i januari det året man vill börja. Eftersom jag tidigare hade läst en grundexamen (Bachelor) i England så behövde jag inte bevisa mina språkfärdigheter, vilket annars görs via TOEFL eller IELTS testerna. Utöver ett välformulerat personligt brev så är referensbreven de viktigaste för en ansökan. De skall helst täcka såväl akademiska baskunskaper som forskningserfarenheter av någon sort. Det är därför en bra idé att utnyttja sommarloven till att skaffa sig relevanta erfarenheter där man kan få dem. Brittiska undergraduates erbjuds ofta forskningsmöjligheter under somrarna av sina egna universitet.

Mitt fysikprogram är väldigt brett och valfriheten är stor. Jag läser kurser om allt möjligt som har med fysik att göra, från hur yttre rymden ser ut och fungerar till vad som sker i det allra minsta som t ex vid plasmaexplosioner! Själv har jag valt att specialisera mig inom nanofotonik, vilket är ett otroligt spännande område som blandar optik, elektroteknik och kvantmekanik för att förstå, och även tämja, ljuset på atomär nivå. Eftersom det är ett relativt nytt vetenskapsområde så finns det mycket handlingsfrihet i vad man får göra och jag uppmuntras av mina handledare att utforska fritt. Det gillar jag!

Vi är knappt 30 studenter på programmet och känner oss ganska utvalda. Mina kurskamrater kommer från bl a Tyskland, Italien, Kina och Holland. Det märks att universitetet lägger mycket energi på oss, t ex läser vi “masterclasses” för att utveckla våra personliga presentationstekniker och akademiska färdigheter.

Vill du studera på Imperial? Se ansökningsguiden för Storbritannien

Mer info om Storbritannien
studera på Imperial

 

plugga på imperial college london

Vi finns här för dig hela vägen!

SwedishEnglish