TOEFL på en minut

TOEFL står för Test of English as a Foreign Language och är skapat för att mäta engelskkunskaperna hos personer som inte har engelska som modersmål. TOEFL ges i hela världen och provet ser likadant ut oavsett var i världen du gör det. TOEFL tar runt fyra timmar och består av fyra delar: reading, listening, speaking och writing. Halvvägs genom provet får du en 10 minuters paus.

Exam

 


 

Den första delen på provet är en läsförståelsedel som tar runt en timme. Du får läsa tre längre texter och svara på frågor om innehåll, ord och formuleringar.

Den andra delen av provet består av en timmes hörförståelse där du, efter att ha lyssnat på samtal och föreläsningar, ska svara på frågor om innehållet.

Många upplever ‘speakin’g som den mest utmanande delen av TOEFL. Andra upplever den som den roligaste delen. Du får antingen läsa en text eller lyssna på en konversation och ska därefter muntligen svara på frågor. Du får ett headset med en mikrofon som du talar i. Frågorna går ut på att du ska återberätta de viktigaste delarna av vad du läst eller hört, eller uttrycka din åsikt i en fråga som diskuterats. Du har ett visst antal sekunder på dig att svara på varje fråga.

I den sista delen, writing, ska du skriva två uppsatser på runt 400 ord. Den ena uppsatsen är vanligtvis ganska öppen och går ut på att du ska uttrycka din åsikt i en allmän fråga, likt essay-sektionen på SAT. Den andra uppsatsen är knuten till en text du får läsa, ofta följt av en föreläsning i samma ämne. I uppsatsen ska du sammanfatta det som texten och föreläsningen diskuterat.

Svenskar tenderar att göra bra ifrån sig på TOEFL. Jämfört med resten av världen är svenska elever förhållandevis duktiga på engelska, till stor del på grund av vår tidiga exponering till musik, film och TV på engelska.

I Sverige ges TOEFL på speciella testcenter i Malmö, Stockholm och Sundbyberg. Det är sällan mer än två veckor mellan varje provtillfälle och ofta finns det gott om platser. Vi rekommenderar att du anmäler dig cirka två månader i förväg. Du anmäler dig på www.ets.org/toefl .

TOEFL kostar runt 1700 kr. Du anmäler dig på www.ets.org/toefl.

Maxresultatet på TOEFL Internet-based test är 120 poäng. För att komma in på ett amerikanskt universitet krävs i regel ett resultat på minst 100. Du får reda på ditt resultat cirka två veckor efter provtillfället genom din personliga inloggning på www.ets.org/toefl.

Universiteten kräver att dina resultat på TOEFL bevisas genom en officiell resultatrapport. Denna skickas från företaget ETS som administrerar provet. Genom din personliga inloggning på www.ets.org/toefl kan du när som helst beställa officiella resultatrapporter som skickas direkt till de universitet du anger. I provavgiften ingår fyra officiella resultatrapporter. Om du vill skicka officiella resultatrapporter till fler än fyra universitet tillkommer en extra avgift.

Vi finns här för dig hela vägen!

SwedishEnglish