USA

“…a dream of social order in which each man and each woman shall be able to attain to the fullest stature of which they are innately capable, and be recognized by others for what they are, regardless of the fortuitous circumstances of birth or position.”

– James Truslow Adams

USA är landet med flest topplaceringar i de flesta rankningar över världens bästa utbildningsinstitutioner. På amerikanska universitet finns dessutom många möjligheter att engagera sig vid sidan om studierna i vitt skilda områden såsom sport, studentpolitik, journalistik och välgörenhet. USA är ett enormt land – med detta kommer enorma möjligheter för att hitta just din drömskola.

Systemet skiljer sig markant från både det svenska och andra europeiska system och därför är det viktigt att bekanta sig med allt du behöver göra för att få in en ansökan, välja rätt skola etc. SISA guidar dig genom processen!

Här finns generell information om ansökan till USA och mer specifik information om the Common Application, SAT, TOEFL samt länkar till berättelser av studenter som läst i USA. Vi kan vägleda dig som vill studera i USA.

Harkness_Tower_Canopy_Highsmith

 

Pierson_College_Walkway,_Yale_University_(2009)Ansökningsguide Guide till the Common Application  Information om SAT Information om TOEFL Lilian på NYU Anders på Yale USA eller Storbritannien?

 

Överblick av ansökan till USA

Ansökan till universitet i USA består av många delar, varav de flesta ska utföras av dig och några ska utföras av andra. Det kan kännas överväldigande, men med en god överblick och genomtänkt planering kommer arbetet kännas mindre betungande.

 Följande delar ingår i ansökan till universitet i USA:

Kategori Beskrivning Frivilligt Du Någon annan
The Common Application Personuppgifter
Akademisk information
Extracurriculars och jobb
College essay
College supplements
Secondary School Report
Teacher Report
International Supplement
Arts supplement
Athletic supplement
Antagningsprov SAT Reasoning
SAT Subject Tests
TOEFL

 

The Common Application

The Common Application (kallas ofta “CommonApp”) är den gemensamma ansökan för nästan alla universitet i USA. Tidigare hade alla amerikanska universitet sina egna ansökningsformulär. The Common Application skapas för att bringa lite ordning i ansökningsdjungeln och förenkla processen för prospektiva studenter som vill studera i USA. Idag sker nästan samtliga ansökningar genom The Common Application. The Common Application besparar dig mycket arbete och ger dig tid att fokusera på din ansökan, i stället för att undersöka skilda ansökningsregler för olika universitet. Du anmäler dig till the Common Application på www.commonapp.org. Medlemskapet är gratis och väl inloggad kan du skapa en lista över de universitet du vill söka till och börja fylla i ansökningshandlingarna. När du är färdig med din ansökan skickar du in den online.

Ansökningsdelarna som utförs av någon annan

I tre delar av ansökan ska utföras av någon annan än dig själv: Secondary School Report, Teacher Report och International Supplement. Secondary School Report och International Supplement ska fyllas i och skickas in av din “secondary school counselor”, Teacher Report av en lärare. Vem som är din secondary school counselor och vilken/vilka lärare du ska välja behandlas i kapitlen för respektive formulär.

De delar av ansökan som utförs av någon annan skickas in per vanlig post, inte online.

Hitta detaljerade information om The Common Application här.

Deadlines för ansökan till USA

Denna kalender avser höst- och vårterminen direkt innan du avser börja på universitet. Notera att datum för TOEFL inte står angivna, eftersom det finns ett stort antal provtillfällen under hela året (varje eller varannan vecka). Exakta datum för SAT står inte angivna eftersom de varierar från år till år. SAT ges alltid på lördagar.

Datum Deadlines för universitetsansökan Andra viktiga datum
September
SAT
Oktober
SAT
November
1 Deadline för Early Decision/Early Action på vissa universitet
15 Deadline för Early Decision/Early Action på vissa universitet
30 Deadline för ansökan till universitet som ingår i University of California
SAT
December
SAT
Januari
1 Deadline för ansökan till nästan alla universitet
SAT
Februari
Mars
Eventuella intervjuer
April
1 Antagningsbesked skickas ut
Maj
1 Sista dagen att meddela universiteten om du vill ha din plats eller ej
SAT

 

Kostnad för ansökan till USA

Här följer en sammanfattning av kostnaderna för ansökan till universitet i USA. Notera att detta bara är en uppskattning. Din slutkostnad för ansökan kommer framförallt bero på:

  • Hur många universitet du söker till
  • Vad ansökningsavgifterna till dina universitet är
  • Hur många gånger du gör SAT
  • Hur många gånger du gör TOEFL
Beskrivning Kostnad (USD) Kostnad (SEK)* Kommentar
Ansökningsavgift (per universitet) 0-100 0-700 Stor variation
SAT Reasoning (per provtillfälle) 71 497
SAT Subject Tests (grundavgift, per provtillfälle) 46 322
SAT Subject Tests (per prov, max tre per provtillfälle) 9 63 Vanligtvis tre prov/tillfälle
TOEFL 250 1750
* 1 USD = 7 SEK

 

Utöver dessa kostnader tillkommer eventuellt porto om du väljer att skicka något ansökningsmaterial via vanlig post. Provföretagen som administrerar SAT och TOEFL har extraavgifter om du vill skicka officiella resultatrapporter till fler universitet än vad som ingår i grundavtalet. Provföretagen erbjuder också andra extratjänster mot tilläggskostnad.

Vi finns här för dig hela vägen!

SwedishEnglish